Piątek - Sierpień 23, 2013     12:19

HOW COOPERATE?

Please became acquainted with collaborations rules if you sould like to co-action with us.
 

Project information 

  1. Project name

,,Wdrożenie wyników prac B+R nad sposobem cięcia i przewijania niskogramaturowych papierów termicznych w firmie EUREKA Waldemar Chmiel w Iławie’’ w ramach Osi Priorytetowej 1 - ,,Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur’’ Działania 1.5 - ,,Nowoczesne firmy’’ Poddziałania 1.5.1 - ,,Wdrożenia wyników prac B+R’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  1. Project description

Przedsięwzięcie będzie polegało na wdrożeniu wyników prac B+R dotyczących sposobu cięcia wzdłużnego i przewijania papierów termoczułych o niskich gramaturach stosowanych do produkcji rolek do kas fiskalnych, co umożliwi wprowadzenie do zakładu innowacji procesowej i produktowej o zasięgu krajowym. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup jednej linii do produkcji i pakowania rolek do kas fiskalnych. Maszyna będzie przeznaczona do obsługi procesu przetwarzania papierów termicznych na rolki do kas i w sposób kompleksowy go zintegruje i zautomatyzuje. Stworzy niezbędne warunki techniczne do efektywnego wykorzystania papierów termoczułych o gramaturze niższej niż 48g/m2, wzrostu wydajności produkcji, możliwości techniczne zadruku nawijanych papierów na jednym stanowisku roboczym, nanoszenia na papier substancji uszlachetniającej itp., tym samym podwyższając wydajność jakość produkcji. 

W konsekwencji realizacji projektu oferta firmy EUREKA powiększy się o jeden nowy produkt: niskogramaturowe rolki do kas fiskalnych o parametrach do tej pory niedostępnych na rynku i wynikających z użytego nowego surowca termicznego. 

Najważniejsze etapy projektu:

ETAP 1: konkurencyjny wybór dostawcy urządzenia,

ETAP 2: zakup i dostawa środka trwałego w drodze leasingu,

ETAP 3: wdrożenie i rozpoczęcie produkcji nowego produktu: niskogramaturowych rolek do kas fiskalnych i rozliczenie projektu

Projekt będzie realizowany w miejscowości Kamień Duży (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).   

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy EUREKA Waldemar Chmiel poprzez wdrożenie do przedsięwzięcia wyników prac B+R co jednocześnie zapewni osiągnięcie innowacji procesowej i produktowej w skali kraju.

  1. Project finances

Całkowita wartość projektu wynosi: 872.720,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 575.122,48 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 48/100). 

08.11.2016 r. - RESULTS OF THE TENDER PROCEDURE

We would like to inform you that on November 7, 2016, the best offer for the purchase of a line for the production and packaging of cash registers of a width of at least 1320 mm with a printing section in one colour was selected. It had been submitted by LA MECCANICA FUMAGALLI. SRL (Via Lavoratori Autobianchi - Lotto 1 B - 20832 Desio ITALY).

01.09.2016 r. - INQUIRY

In connection with the implementation of the project "Implementation of R & D results over the method of cutting ultra-thin thermosensitive paper in the company EUREKA Waldemar Chmiel in Iława" within the framework of Sub-measure 1.5.1. Implementation of R & D results of the Regional Operational Program Warmia and Mazury for the years 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund, we hereby invite you to submit offers for the purchase of a line for the production and packaging of cash register rolls of a width of not less than 1320 mm with a printing section in one colour. The offers should be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. within 30 days from the date of publication of the announcement. The ordering party will select the offer that will meet all the requirements described in this announcement and with the lowest proposed purchase price. If you have any questions, please contact Waldemar Chmiel (+48 607 580 042).

Join Us on:

Address

Country:
City:
Zip code:
Polska
Kamień Duży 53
14-200 Iława

Contact

Tel:
Fax:
E-mail:
Monika Raźniewska
 +48 089 644 81 23
 +48 089 644 81 24
 eureka.ilawa@gmail.com
 +48 693 873 379