Piątek - Sierpień 23, 2013     12:19

WSPÓŁPRACA?

Osoby i firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z firmą Eureka prosimy o zapoznanie się zasadami współpracy z naszą frimą.

Informacje o projekcie

  1. Nazwa projektu

,,Wdrożenie wyników prac B+R nad sposobem cięcia i przewijania niskogramaturowych papierów termicznych w firmie EUREKA Waldemar Chmiel w Iławie’’ w ramach Osi Priorytetowej 1 - ,,Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur’’ Działania 1.5 - ,,Nowoczesne firmy’’ Poddziałania 1.5.1 - ,,Wdrożenia wyników prac B+R’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  1. Opis projektu

Przedsięwzięcie będzie polegało na wdrożeniu wyników prac B+R dotyczących sposobu cięcia wzdłużnego i przewijania papierów termoczułych o niskich gramaturach stosowanych do produkcji rolek do kas fiskalnych, co umożliwi wprowadzenie do zakładu innowacji procesowej i produktowej o zasięgu krajowym. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup jednej linii do produkcji i pakowania rolek do kas fiskalnych. Maszyna będzie przeznaczona do obsługi procesu przetwarzania papierów termicznych na rolki do kas i w sposób kompleksowy go zintegruje i zautomatyzuje. Stworzy niezbędne warunki techniczne do efektywnego wykorzystania papierów termoczułych o gramaturze niższej niż 48g/m2, wzrostu wydajności produkcji, możliwości techniczne zadruku nawijanych papierów na jednym stanowisku roboczym, nanoszenia na papier substancji uszlachetniającej itp., tym samym podwyższając wydajność jakość produkcji. 

W konsekwencji realizacji projektu oferta firmy EUREKA powiększy się o jeden nowy produkt: niskogramaturowe rolki do kas fiskalnych o parametrach do tej pory niedostępnych na rynku i wynikających z użytego nowego surowca termicznego. 

Najważniejsze etapy projektu:

ETAP 1: konkurencyjny wybór dostawcy urządzenia,

ETAP 2: zakup i dostawa środka trwałego w drodze leasingu,

ETAP 3: wdrożenie i rozpoczęcie produkcji nowego produktu: niskogramaturowych rolek do kas fiskalnych i rozliczenie projektu

Projekt będzie realizowany w miejscowości Kamień Duży (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).   

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy EUREKA Waldemar Chmiel poprzez wdrożenie do przedsięwzięcia wyników prac B+R co jednocześnie zapewni osiągnięcie innowacji procesowej i produktowej w skali kraju.

  1. Wartość projektu i dofinansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi: 872.720,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 575.122,48 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 48/100). 

08.11.2016 r. - WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 listopada 2016 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup linii do produkcji i pakowania rolek do  kas fiskalnych o szerokości co najmniej 1320 mm wraz z sekcją drukującą w jednym kolorze złożoną przez firmę LA MECCANICA FUMAGALLI SRL (Via Lavoratori Autobianchi – Lotto 1 B – 20832 Desio ITALY).   

01.09.2016 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu ,,Wdrożenie wyników prac B+R nad sposobem cięcia ultracienkiego papieru termoczułego w firmie EUREKA Waldemar Chmiel w Iławie’’ w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, niniejszym zapraszamy do złożenia ofert na zakup linii do produkcji i pakowania rolek do kas fiskalnych o szerokości nie mniejszej niż 1320 mm wraz z sekcją drukującą w jednym kolorze.
Oferty proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym ogłoszeniu i z najniższą zaproponowaną ceną zakupu.
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Waldemarem Chmiel (+48 607 580 042).

Dołącz do nas na:

Adres

Kraj:
Miasto:
Kod pocztowy: 
Polska
Kamień Duży 53
14-200 Iława

Kontakt

Tel:
Fax:
E-mail:
Monika Raźniewska
 +48 089 644 81 23
 +48 089 644 81 24
 eureka.ilawa@gmail.com
 +48 693 873 379