Piątek - Sierpień 23, 2013     12:19

WSPÓŁPRACA?

Osoby i firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z firmą Eureka prosimy o zapoznanie się zasadami współpracy z naszą frimą.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Osoby i firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z firmą Eureka prosimy o dostarczenie do firmy:

  • Dokumentów założycielskich firmy lub adekwatnie dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Pożądane dokumenty to:
    • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia aktualnego odpisu z KRS
    • kopia nadania numeru REGON
    • kopia nadania numeru NIP
  • Opcjonalnie można przesłać informacje dotyczące osób upoważnionych do składania zamówienia, odbierania dokumentów i zamówionego towaru.

Dokumenty należy złożyć osobiście, przesłać faksem lub listem poleconym na adres korespondencyjny firmy.

Dołącz do nas na:

Adres

Kraj:
Miasto:
Kod pocztowy: 
Polska
Kamień Duży 53
14-200 Iława

Kontakt

Tel:
Fax:
E-mail:
Monika Raźniewska
 +48 089 644 81 23
 +48 089 644 81 24
 eureka.ilawa@gmail.com
 +48 693 873 379