Rolki Termiczne Rolki termiczne BPA FREE
Eureka Dotacje i Projekty
extension

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu

,,Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka wraz z modernizacją linii produkcyjnej’’ w ramach Osi Priorytetowej 4 – ,,Efektywność energetyczna’’, Działania 4.2. – ,,Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu

Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Eureka na bardziej efektywną energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE oraz na głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków przedsiębiorstwa wraz z wymianą i modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.

Harmonogram projektu:

– docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

– wymiana drzwi i bram zewnętrznych oraz zewnętrznych przegród przeźroczystych,

– remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła – kocioł na pellet 32KW,

– remont instalacji ciepłej wody użytkowej,

– wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego,

– montaż paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 7,59 kW (23szt. paneli o mocy 330W każdy) na dachu budynku,

– wymiana urządzeń linii produkcyjnej,

– promocja projektu poprzez montaż 2 tablic pamiątkowych.

Projekt realizowany będzie w miejscowości Wola Kamieńska (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, produkowana będzie energia elektryczna z instalacji OZE, nastąpi spadek gazów cieplarnianych, zmniejszą się koszty utrzymania obiektu poprzez oszczędności energii elektrycznej i cieplnej jak również rozpowszechniona zostanie informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu oraz sposobie wydatkowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Wartość projektu i dofinansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.132.572,12 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 12/100).

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu wynosi: 768.583,70 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 70/100)

 

Wybór najkorzystniejszych ofert

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka Waldemar Chmiel wraz z modernizacją linii produkcyjnej w związku z ogłoszonymi przetargami na:

1) modernizację linii produkcyjnej w celu poprawy efektywności energetycznej wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę LA MECCANICA FUMAGALLI SRL (Via Lavoratori Autobianchi – Lotto 1 B – 20832 Desio ITALY),

2) roboty budowlane niezbędne do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka Waldemar Chmiel za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez SZALBET-BUDOWLANE Sławomir Lewandowski z siedzibą w Iławie przy ulicy Odnowiciela 10/60, 14-200.

Dodatkowo mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 1 kwietnia 2020 roku w związku z ogłoszonym przetargiem na zakup i montaż 2 tablic pamiątkowych niezbędnych do promocji projektu: ,,Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka Waldemar Chmiel wraz z modernizacją linii produkcyjnej’’ wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś (ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg)